ورود

ورود

You are here:خانه»خدمات

خدمات

نصب و راه اندازی

بعد از طراحی سیستم و تامین تجهیزات مرحله بعدی پروژه نصب و راه اندازی می باشد که در این مرحله گروه نصب اقدام به بستر سازی و اجرای مراحل پسیو و اکتیو پروژه کرده و در پایان راه اندازی و تحویل و آموزش سیستم می باشد.

مشاوره و طراحی

روال اجرای پروژه در شرکت بدین صورت بوده که ابتدا نیازهای مشتری گرفته شده و در مرحله مشاوره بهترین راه حل (solution)  به مشتری پیشنهاد می گردد این مشاوره ها بیشتر بصورت تلفنی بوده و در صورت نیاز در جلسات حضوری راهکارهای اجرای پروژه ارائه می گردد.

در مرحله بعد نیازهای مشتری دریافت و این نیازها در سیستم طراحی شده متبلور می گردد QFD .در طراحی سیستم مورد نیاز مشتریان نقشه های اجرایی ، لیست تجهیزات، جانمایی دوربینها، لیست قیمت و برنامه زمانبندی و سایر اطلاعات نیز ارائه می گردد.

اجرای حرفه ای پروژه ها

شرکت ارشیا الکا در زمینه اجرای پروژه های حفاظتی از مرحله مشاوره، طراحی تا تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی بصورت کلید در دست EPC فعالیت می نماید.

کلیه اطلاعات فنی مرتبط با محصول توسط بخش فنی به مشتریان محترم ارائه می گردد.

آموزش سیستمهای حفاظتی در سه مورد زیر به مشتریان این شرکت قابل ارائه می باشد.

  • آموزش همکاران محترم
  • آموزش پروژه های نصب شده در دو سطح سوپروایزر و یوزر ( سطح مدیر و کاربر سیستم)
  • آموزش در داخل سایت
  • آموزش در کارخانه سازنده تجهیزات FAT