ورود

ورود

You are here:خانه»مشتریان»پروژه های موسسات دانشگاهی و پژوهشگاهی
لیست مشتریان سال اجرا
سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه صنعتی شریف 1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391
سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386,1389,1390
سیستم ضبط دوربین مدار بسته دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) 1391
طراحی سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1390
سیستم دوربین مدار بسته دانشکده مدیریت و اقتصاد (MBA) 1385
سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه شهید رجایی 1387,1389,1390,1391
سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه تربیت معلم کرج 1389
سیستم دوربین مدار بسته و انتقال تصویر پژوهشکده فناوری و انرژی 1387,1388
سیستم دوربین مدار بسته پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 1389,1390
سیستم دوربین مدار بسته سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 1391
دوربین مدار بسته دانشگاه پیام نور لواسان 1389
دوربین مدار بسته دفتر دانشگاه علوم پزشکی یزد 1390
سیستم دوربین مدار بسته صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 1386
سیستم دوربین مدار بسته مرکز رشد فناوریهای پیشرفته شریف 1388
سیستم کنترل تردد دانشگاه صنعتی شریف 1388

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته ارشیا الکا - فعال در زمینه دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی، نظارتی، تردد و ایمنی می‌باشد که تاکنون تواسته با اتکا به دانش پرسنل خود، پروژه های زیادی را در سطح ملی اجرا نماید. تلفن تماس: 02188245724