ورود

ورود

You are here:خانه»پروژه ها»پروژه های دانشگاهی و پژوهشگاهی

پروژه های دانشگاهی و پژوهشگاهی

 • سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه صنعتی شریف 1385 و 1386 و 1387 و 1388 و 1389 و 1390 و 1391
 • سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386 و 1389 و 1390
 • سیستم ضبط دوربین مدار بسته دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) 1391
 • طراحی سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1390
 • سیستم دوربین مدار بسته دانشکده مدیریت و اقتصاد (MBA) 1385
 • سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه شهید رجایی 1387 و 1389 و 1390 و 1391
 • سیستم دوربین مدار بسته دانشگاه تربیت معلم کرج 1389
 • سیستم دوربین مدار بسته و انتقال تصویر پژوهشکده فناوری و انرژی 1387 و 1388
 • سیستم دوربین مدار بسته پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 1389 و 1390
 • سیستم دوربین مدار بسته سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 1391
 • دوربین مدار بسته دانشگاه پیام نور لواسان 1389
 • دوربین مدار بسته دفتر دانشگاه علوم پزشکی یزد 1390
 • سیستم دوربین مدار بسته صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 1386
 • سیستم دوربین مدار بسته مرکز رشد فناوریهای پیشرفته شریف 1388
 • سیستم کنترل تردد دانشگاه صنعتی شریف 1388

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته ارشیا الکا - فعال در زمینه دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی، نظارتی، تردد و ایمنی می‌باشد که تاکنون تواسته با اتکا به دانش پرسنل خود، پروژه های زیادی را در سطح ملی اجرا نماید. تلفن تماس: 02188245724